Desenvolvemento económico e protección do patrimonio. Contradición ou oportunidade?

CONVOCADO O II PREMIO DE ENSAIO BREVE ETSAC
15/10/09

No DÍA MUNDIAL DO URBANISMO co fin de fomentar a investigación en lingua galega en temas relacionados co urbanismo, promover a implicación do alumnado a respecto da nosa lingua no ámbito en que desenvolve as súas actividades e estimular a reflexión da mocidade sobre a situación actual e as perspectivas de futuro neste ámbito, o Servizo de Normalización Lingüística, que depende da Vicerreitoría de Cultura e Comunicación, en colaboración coa Comisión de Normalización Lingüística da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña convoca o II PREMIO DE ENSAIO BREVE ETSA A Coruña aberto a calquera persoa matriculada no sitema universitario galego.

Baixo esta convocatoria participei (con magnífico e inesperado resultado posto que recibín un accésit) co seguinte ensaio que, como parece que non vai ser publicado, poño aquí a disposición dos interesados.

OPTIMISMO/PESIMISMO                                                                                                                                                                   opcións

“Toda a condición humana resúmese nesa imaxe: estar fronte ó mundo, téndose a si mesmo as súas costas.” Alessandro Bariccó, “City”

“O egoísmo non ten límites. Para disimulalo os homes inventaron a cortesía. Para regulalo e contelo, instituiron o Estado.” Arthur Schopenhauer, “As dores do mundo”

Leer más de esta entrada